Бош саҳифа Мобил версияси Хира курадиганлар учунАлоқалар

Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Тармоқ ҳақида кўпроқ маълумот - 12.5%
Ҳизматлар ҳақида кўпроқ маълумот - 31.3%
Мамлакатимиздаги долзарб янгиликлар - 18.8%
Жаҳон янгиликлари - 0%

Овозлар сони: 16
The voting for this poll has ended on: Январь 9, 2018

Обуна бўлиш

 

1.

ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ

Тўлиқ:

«Yunusobod DEHQON BOZORI» aкsiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

«Yunusobod DEHQON BOZORI» AJ

Биржа тикерининг номи:*

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

индекс 100194, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Мавзе-3,

Почта манзили:

индекс 100194, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани Мавзе-3,

Электрон почта манзили:*

info@yunusobod- bozori.uz

Расмий веб-сайти:*

www.yunusobod-bozori.uz

3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

Навбатдан ташкари

 

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

2015 йил 22 июнь

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

2015 йил 23 июнь

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Тошкент шаҳри Юнусобод туман, Мавзе 3 бозор маъмурий биноси

Умумий йиғилиш кворуми:

95,44

Овоз беришга қўйилган масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони

%

сони

%

сони

1.

Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш

95,44

620380

-

-

-

-

2.

Эълон килинган акцияларнинг энг куп микдорини белгилаш.

95,44

620380

-

-

-

-

3

Жамиятнинг уставига узгартириш киритиш хакида

95,44

620380

-

-

-

-

4

Жамиятнинг Кузатув кенгаши хакидаги низомини янги тахрирда тасдиклаш

95,44

620380

-

-

-

-

5

Жамиятнинг ижроия органи хакидаги низомини янги тахрирда тасдиклаш

95,44

620380

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

Жамиятнинг ташкилий тузилмаси иловага мувофиқ тасдиқлансин.

2

Жамиятда эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдори номинал қиймати 1300 (бир минг) сўм бўлган 65000000000 (олтмиш беш миллиард) сўмлик, 50000000 (эллик миллион) дона оддий эгасининг номи ёзилган акциялар этиб белгилансин.

3

Жамиятнинг уставига иловага мувофиқ ўзгартириш киритилсин ва тасдиқлансин

4

Жамиятнинг Кузатув кенгаши ҳақидаги низоми янги таҳрирда тасдиқлансин

5

Жамиятнинг ижроия органи ҳақидаги низоми янги таҳрирда тасдиқлансин.

Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

Овозлар сони

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

сони

тури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эски тахрирда:

5.1.2. Жамият жойлаштирган акцияларга қўшимча тартибда умумий қиймати 13000 000 000 (ун уч миллиард) сўмлик, номинал қиймати 1300 (бир минг уч юз) сўм бўлган, 10000000 (ун миллион) дона оддий эгасининг номи ёзилган акцияларни чиқаришга ҳақли.

9.3.3. Жамият Директор Кузатув кенгаши томонидан сайланади ва бир йил муддатга шартнома тузади.

Жамият Директори ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча Қонун ва бошқа қонун хужжатларида, мазкур Уставда ҳамда унинг Жамият билан тузадиган шартномада белгиланади.

Шартнома Жамият номидан Жамият Кузатув кенгашининг Раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамият Директории билан тузиладиган шартномада унинг Жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг Умумий йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак. Жамиятнинг Директорига тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг Директори билан тузилган шартномани, агар у шартнома шартларини бузган тақдирда, Жамият Уставини қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга. Жамият Кузатув кенгаши Жамият Директори билан тузилган шартномани, агар у мазкур Уставини қўпол тарзда бузган ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

Кузатув кенгаши томонидан Жамият Директорини шартнома амал қилиш муддати узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилинади.;

Янги тахрирда:

5.1.2. Жойлаштирилган акцияларга кушимча тартибда Жамият умумий киймати 65 000 000 000 (олтмиш беш миллиард) сумлик, номинал киймати 1300 (бир минг уч юз ) сум булган 50 000 000 (эллик миллион) дона оддий акцияларни чикаришга ҳақли.

9.3.3. Жамият Директор Кузатув кенгаши томонидан сайланади ва бир йил муддатга шартнома тузади. Жамият ижроия органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилинади.

Жамият Директори ҳуқуқ ва мажбуриятлари тегишинча Қонун ва бошқа қонун хужжатларида, мазкур Уставда ҳамда унинг Жамият билан тузадиган шартномада белгиланади.

Шартнома Жамият номидан Жамият Кузатув кенгашининг Раиси ёки Кузатув кенгаши ваколат берган шахс томонидан имзоланади. Жамият Директории билан тузиладиган шартномада унинг Жамият фаолияти самарадорлигини ошириш бўйича мажбуриятлари ҳамда Жамиятнинг йиллик бизнес-режасини бажариш қандай бораётганлиги юзасидан акциядорларнинг Умумий йиғилиши ва Жамият Кузатув кенгаши олдида берадиган ҳисоботларининг даврийлиги назарда тутилиши керак. Жамиятнинг Директорига тўланадиган ҳақ миқдори Жамият фаолиятининг самарадорлигига тўғридан-тўғри боғлиқ бўлади ва шартномада белгиланган бўлиши керак. Жамият Кузатув кенгаши Жамиятнинг Директори билан тузилган шартномани, агар у шартнома шартларини бузган тақдирда, Жамият Уставини қўпол тарзда бузса ёки уларнинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) туфайли Жамиятга зарар етказилган бўлса, муддатидан илгари тугатиш (бекор қилиш) ҳуқуқига эга.

Кузатув кенгаши томонидан Жамият Директорини шартнома амал қилиш муддати узайтириш ёки уни бекор қилиш мумкинлиги тўғрисида ҳар йили Кузатув кенгаши томонидан қарор қабул қилинади.

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: И. З. Сабиров

Исмадиров У

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: Н. Х. Аскарова

Газиева Р.

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:

Я.Акбарова