Бош саҳифа Мобил версияси Хира курадиганлар учунАлоқалар

Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Тармоқ ҳақида кўпроқ маълумот - 12.5%
Ҳизматлар ҳақида кўпроқ маълумот - 31.3%
Мамлакатимиздаги долзарб янгиликлар - 18.8%
Жаҳон янгиликлари - 0%

Овозлар сони: 16
The voting for this poll has ended on: Январь 9, 2018

Обуна бўлиш

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: "Yunusoboddehqonbozori" aksiyadorlikjamiyati
Сокращенное: "’ Yunusobod  dehqon bozori" AJ
Наименование биржевого тикера:* Нет
2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г. Ташкент, Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3
Почтовый адрес: г. Ташкент,  Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3
Адрес электронной почты:* mr. yunusobod  @mail.ru
Официальный веб-сайт:* www. yunusobodi-bozori.uz
3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: Годовое
 
Дата проведения общего собрания: 14.06.2019 г.
Дата составления протокола общего собрания: 23.06.2019 г.
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, , Юнусабадский район, кв,Юнусабод-3
Кворум общего собрания: 95.04
Вопросы, поставленные
на голосование
Итоги голосования
За против воздержались
% количество % количество % количество
1.

Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини,жамиятни ривож-лантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

0,9 594 0 0 99,1 617170
2 Жамиятнинг 2018 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. 100 622764 0 0 0 0
3 Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжат-ларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

100

622764

0

0 0 0
4 Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш. 100 622764 0 0 0 0
5 Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш 100 622764 0 0 0 0
6 Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда  “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. 0,9 5594 0 0 99,1 617170
7 Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани узайтириш 0,9 5594 99,1 617170 0 0
8 Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. 100 622764 0 0 0 0
9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш 100 622764 0 0 0 0
10

Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

100 622764 0 0 0 0
11

Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш.

99,1 617614 0 0 0,9 5150
12

Жамиятнинг янги тахрирдаги Уставини тасдиқлаш.

100 622764 0 0 0 0
13

Жамиятнинг  “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш.

100 622764 0 0 0 0
14 Жамиятнинг  “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартириш киритиш ва тасдиқлаш. 100 622764 0 0 0 0
15 Жамиятнинг 2019  йил  фаолияти учун жамият Аудиторини  тасдиқлаш ва унга тўланадиган  ҳақининг энг кўп миқдори  чегарасинибелгилаш.“AUDIT-RUMANS” MCHJ 4500000 сум 99,1 617614 0 0 0,9 5150
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1.   “ Yunusobod dehqon bozori" АЖнинг ижроия орган ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилаётган чора тадбирлар тугрисидаги хисоботлар тасдиқлансин. (ёқлаган 5594   та овоз 0. 9  %, қарши 0 та овоз -0. бетараф 617170 та овоз  99,1%)
2. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «FTF-LEA-AUDIT» МЧЖнинг 2018 йил 30 апрелдаги  ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 622764та овоз 100  %, қарши 0 йўқ, бетараф   қарши 0 та овоз -0).
3. Жамият Тафтиш комиссиясининг 2018 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 622764  та овоз 100  %, қарши  қарши 0 та овоз -0%,, бетараф 0 йук).
4. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдикланмади.. (ёқлаган 622764   та овоз 100,0  %, қарши  қарши 0 та овоз -0%, бетараф -0 та овоз -0%.)
5.

 Жамиятнинг 2018 йил  молиявий-хужалик якуни бўйича жамият 101991,0 минг сум соф фойда олганлиги, шундан 75% кисмини яъни, 76493,25 минг сумни дивидендга йуналтириш, 10% кисмини яъни, 10199,1 минг сумни жамиятни захира жамгармасига йуналтириш ва колган 15% кисмини яъни 15298,65 жамиятнинг моддий техника таъминотини яхшилашга йуналтирилсин.(ёқлаган 622764 та овоз – 100 %, қарши  –0 та овоз 0%, бетараф– йўқ).

6. Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”   иловага мувофик, кейинчалик Кузатув кенгаши томонидан узгартириш киритиш шарти билан,тасдиклансин. Жамият ижро органига “Беснес-режа” параметрларини тулик бажариш чораларини куриш юклатилсин. (ёқлаган 5594  та овоз 0,9 %, қарши -0 та овоз 0%, бетараф 617170 та овоз 99,1 %).
7.

“Юнусобод дехкон бозори” АЖ директори Латипов Бекзод Бекпулатович билан тузилган мехнат шартномаси муддатини узайтириш масаласига етарли овоз берилмаганлиги боис, меҳнат шартномаси узайтирилмасин. (Ёқлаган 5594  – 0,9 %, Қарши      617170 – 99,1 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

8.

Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин:

8.1.  Ирматов Мурод Абдукахарович                           622764  та овоз

8.2. Акбарходжаев Лазизхон Турапович                       622764  та овоз

8.3. Одилов Феруз Шамсиддинович                                              622764  та овоз

8.4.Камолов Толмас Каримович                                    622764  та овоз

8.5. Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович                       622764 та овоз      

8.6. Тулаганов Фарход Файзуллаевич                               622764 та овоз

8.7. Халилова Наргиза Баяровна                                        622764 та овоз

9.

Тафтиш комиссиясига Абдухаликова Барно Сайдаминовна, Бойсинов Жасур ва Мирасулов Абдухамид сайлансин. (Ёқлаган 622764  – 100 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

10.

 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 622764  – 100 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

11

Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин  ва қайта тасдиқлансин. (Ёқлаган 617614  – 99,1 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф    5150  – 0,9 %, овоз бермади 0 – 0 %).

12 Жамиятнинг янги тахрирдаги Устави тасдиқлансин ва ўрнатилган тартибда қайта рўйхатдан ўтказилсин.(Ёқлаган 622764  – 100 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).
13

Жамиятнинг “Умумий йиғилиши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин  ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 617614  – 99,1 %, Қарши     5150 – 0,9 %, Бетараф      0 – 0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

14

Жамиятнинг “Кузатув кенгаши ҳақида”ги Низомига ўзгартиришлар киритилсин ва тасдиқлансин. (Ёқлаган 617614  – 99,1 %, Қарши      0 – 0 %, Бетараф  5150 – 0,0 %, овоз бермади 0 – 0 %).

15 Жамиятнинг 2019  йил  фаолияти учун жамият Аудитори этиб “AUDIT-RUMANS” MCHJ  аудиторлик ташкилоти  тасдиқлансин ва унга тўланадиган  ҳақининг энг кўп  чегараси  4.500.000 сўм миқдори этиб белгилансин
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
Ф.И.О. место работы принадлежащие
им акции
количество тип
1

 

Ирматов Мурод Абдукахарович

Тошкент шаҳар ҳокимлиги “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори 0 Не имеется 617185
2 Акбарходжаев Лазизхон Турапович “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори  ўринбосари 0 Не имеется 617233
3 Одилов Феруз Шамсиддинович Юнусобод туман ҳоким биринчи ўринбосари 0 Не имеется 617185
4 Камалов Толмас Каримович                            Тошбозорсавдо” уюшмаси булим бошлиги 0 Не имеется 617621
5 Исроилов Абдулазиз Абдусаттарович Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бош директори  ўринбосари 0 Не имеется 617185
6 Туляганов Фарход Файзуллаевич “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи 0 Не имеется 617185
7 Халилова Наргиза Бяржоновна акциядор 5 Простой б/н 617185
8 Каримов Малик Рахимови “Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг бўлим бошлиғи 0 Не имеется 0
9 Халиллаев Расулжон   0 Не имеется 0
10 Кодиров Мумин   0 Не имеется 0
11 Агзамходжаев Саиданвар   0 Не имеется 0
12 Турабеков Машраб Тошкент шахар хокимлиги 0 Не имеется 0
13 Исроилова Насиба акциядор 5150 Простой б/н 0
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**  
                           

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:‎ в.б

‎‎‎Хакимов Ботир Агзамович


‎Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:‎


‎ ‎‎ Мавлянова Мавжуда     

Мирзаевна


‎Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:‎
Кучаров Элмурод Бободавлатович