Бош саҳифа Мобил версияси Хира курадиганлар учунАлоқалар

Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Тармоқ ҳақида кўпроқ маълумот - 12.5%
Ҳизматлар ҳақида кўпроқ маълумот - 31.3%
Мамлакатимиздаги долзарб янгиликлар - 18.8%
Жаҳон янгиликлари - 0%

Овозлар сони: 16
The voting for this poll has ended on: Январь 9, 2018

Обуна бўлиш

front«Юнусобод деҳқон бозори» АЖ акциядорлари диққатига

«Юнусобод деҳкон бозори» АЖ Кузатув Кенгаши 2014 йил 1 июль соат 1100 да жамият маъмурият биносида акциядорларнинг навбатдан ташкари умумиймажлиси ўтказилишини маълум қилади.

Умумий мажлис жамият маъмурият биносида ўтказилади (Манзил: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Д-3 мавзе, индекс 100037).

Умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар реестри тузиладиган санаси- 2014 йил 26 июнь.

Акциядорларни руйхатга олиш 2014 йил 1 июль соат 1000 дан бошланади.

Умумий мажлис кун тартиби

1. Жамиятнинг номини Узбекистон Республикаси "Акциядорлик жамиятлири ва акциядорланинг хукукларини химоя килиш тугрисида"ги янги тахрирдаги конунини мувофиклаштириш хакида.

2. Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиклаш.

3. Эмиссиявий кимматли когозларни чикариш тугрисидаги карорлари ва кимматлт когозлар чикарилуви эмиссия рисолаларига узгартириш киритиш хакида.

4. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Ижроия орган хакида"ги низомини тасдиклаш.

5. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Кузатув кенгаш хакида"ги низомини тасдиклаш.

6. Жамиятнинг янги тахрирдаги " Умумий йигилиш хакида"ги низомини тасдиклаш.

7. Жамиятнинг янги тахрирдаги "Тафтиш комиссияси хакида"ги низомини тасдиклаш. 8. Жамиятнинг ташкилий тузилмасини тасдиклаш.

9. Жамиятнинг Кузатув кенгаши таркибига узгартирищ киритиш хакида.

10 . Жамият (еки унинг шуъба корхонаси)га олиниши режалаштирилган кредит хакида.

Умумий йигилишда катнашиш учун шахсингизни тасдикловчи хужжат булиши лозим. Жамият акциядорлари умумий мажлисга тайёрланган ҳужжатлар билан 2014 йил 26июндан жамият маъмурият биносида танишишлари мумкин.

Мурожаат учун телефонлар: 2218166, 2216779

ЖАМИЯТНИНГ БАРЧА АКЦИЯДОРЛАРИГА!

Узбекистон Республикасининг "Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларни хукукларини химоя килиш тугрисида" ги янги конун кабул килиниши муносабати билан ушбу конуннинг 62- моддасида акциядорларни Умумий йигилишини утказиш тугрисидаги хабар акциядорларга уларнинг электрон почтасига хам юборилиши кузда тутилган. Шу муносабат билан узингизни почта манзилингиз хакида жамиятга маълумот такдим этишингизни сураймиз.