Бош саҳифа Мобил версияси Хира курадиганлар учунАлоқалар

Онлайн сўровнома

Сайтимизда қандай мавзулар ёритилиши керак деб биласиз?

Тармоқ ҳақида кўпроқ маълумот - 12.5%
Ҳизматлар ҳақида кўпроқ маълумот - 31.3%
Мамлакатимиздаги долзарб янгиликлар - 18.8%
Жаҳон янгиликлари - 0%

Овозлар сони: 16
The voting for this poll has ended on: Январь 9, 2018

Обуна бўлиш

 

«Юнусобод дехкон бозори» АЖ Кузатув Кенгаши 2018 йил 25 май куни соат 15-00 да акциядорларнинг навбатдаги умумий йигилиши утказилишини маълум килади.

Умумий йигилиш жамият маъмурий биносида булиб утади. Манзил: Тошкент шахар, Юнусобод тумани, Юнусобод-3 мавзеси. Эл.почта манзили: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..     

Умумий йигилиш кун тартиби:

1. Жамиятнинг ижроия органи ва кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш.

2. Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.

3. Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.

4. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.

6. Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, ҳамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг директорини сайлаш.

8. Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш.

9. Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.

10. Жамиятда ўтказилган Коорпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.

11.Эгаси ёки эгасининг қонуний ҳуқуқий вориси ёхуд меросхўри томонидан 3-йил мобайнида талаб килиб олинмаган дивидентларни жамият ихтиёрида қолдириш.

12.Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 апрелдаги 01-03/1-2682-сонли баёни ижроси ҳакида.

Умумий йигилишга тайёргарлик куриш ва утказиш юзасидан ахборот билан жамият маъмуриятида 21-май кунидан танишиш мумкин.

Маълумот учун телефонлар: 221-81-60

Акциядорларни навбатдаги умумий йиғилишини ўтказиш хабардор қилиш учун жамият акциядорлари реестрини шакллантириш санасини: 2018 йил 25 апрел, акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишида иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар реестрини шакллантириш санаси: 2018 йил 21 май.

Акциядорларни умумий йигилишга иштрок этиш хукуки акциядор томонидан шахсан ёки унинг вакили оркали амалга оширилади. Акциядорнинг вакили акциядорларнинг умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида, жумладан жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдикланган холда юридик шахс номидан овоз беришга ишончнома унинг рахбари томонидан имзоланган ва ушбу юридик шахснинг мухри билан тасдиқланган ҳолда бўлиши керак.

  

«Юнусобод деҳқон бозори» акциядорлик жамиятининг 2018 йил 1 январ ҳолатига бухгалтерия баланси. (минг.сум)                                              

АКТИВ ПАССИВ
Асосий воситалар 1416807,8 Устав капитали 845000,0
Узоқ муддатли инвестициялар 26246,1 Резерв капитали 743261,4
Капитал қуйилмалар 84000,0 Тақсимланмаган соф фойда 309223,0
Ишлаб чиқариш заҳиралари 14483,1 Мақсадли тушумлар  
Товарлар 892651,0 Кредиторлар 2267343,4
Келгуси давр харажатлар 0,0 Бошка узок муддатли кредиторлар  
Дебиторлар 1399730,6    
Пул маблағлари 330909,2    
ЖАМИ 4164827,8 ЖАМИ 4164827,8
    СОФ ФОЙДА 309222,9

Молиявий натижалар: 1. Маҳсулот сотишдан олинган соф тушум 5220716,9 минг сўм,     2.Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси 3893960,4 минг сўм, 3. Даромад ҳисобидан ҳисобланган солиқ ва ажратмалар 3584737,4 минг сўм, 4. Ҳисобот давридаги соф фойда 309223,0 минг сўм.

Аудиторлик текшируви бўйича маълумот

Жамиятнинг 2017 йил фаолияти якуни бўйича аудиторлик текшируви «AUDIT-RUMANS» МЧЖ аудиторлик фирмаси томонидан текширилган. Аудиторлик текшируви натижалари буйича жамият молия –хужалик фаолиятини ижобий якунлади. Аудиторлик фаолияти билан шуғулланиш учун Молия вазирлиги томонидан 2009 йил 20 ноябрда №00482 –сонли Лицензия берилган.