«Юнусобод дехкон бозори»нинг корхоналарга куйган узок муддатли инвестициялари: - Ипотека банки АТИБ Мехнат булими - акциялар киймати 1 185 920 сум 872 дона акция.